PROGRAMY GEODEZYJNE

Nowości

Apigeo 19.1.8

W ostatniej aktualizacji Apigeo, jaką jest wersja 19.1.8, możemy importować dane bazy EGiB z pliku GML. Każdy z obiektów bazy EGiB możemy edytować za pomocą polecenia EGIBEDYCJA. W ten sposób edytujemy dane odnośnie działki: użytki, informacje o właścicielu, czy księdze wieczystej, itp.
Przydatną opcją jest podgląd na mapach google, gdzie wyświetlimy: działki, budynki, punkty graniczne, a także pozostałe elementy ewidecnji gruntów i budynków. W szybki sposób możemy zobaczyć jakość punktów granicznych. Ze względu na atrybut STB zostaną wyświtlone informacje o stabilizacji, natomiast na podstawie atrybutów BPP i ZRD zostaną przypisane kolory punktom. Czarny oznacza, że punkt pochodzi z pomiaru, lub zatwierdzono go decyzją, oraz jego błąd położenia spłenia wymagania. Czerwony oznacza punkt, który nie spełnia tych wymagań.

Doświadczenie w branży geodezyjnej

GML

  • - import z pliku GML
  • - edycja danych ewidencji gruntów i budynków
  • - podgląd na mapach google

Programy dla geodetów

Apigeo program do opracowania map, tworzenia dokumentacji geodezyjnej


Apigeo jest to zbiór programów wspomagających pracę geodety, które działają jako wtyczka pod AutoCADem, a także jako aplikacja internetowa (w budowie). Oprócz środowiska AutoCAD będzie możliwość uruchomienia na innych platformach, np. BricsCAD, GstarCAD, NanoCAD, ProgeCAD i inne. Wtyczka Apigeo to zbiór programów do tworzenia map, szkiców polowych, dokumentacji geodezyjnej (składowe operatu geodezyjnego), importu z plików, zarządzania punktami i wiele innych przydatnych programów. Aplikacja jest stale rozwijana.

więcej

AutoCAD 2013 widok uruchomienia programu AutoCAD 2014 widok uruchomienia programu AutoCAD 2015 widok uruchomienia programu AutoCAD 2016 widok uruchomienia programu AutoCAD 2017 widok uruchomienia programu AutoCAD 2018 widok uruchomienia programu AutoCAD 2019 widok uruchomienia programu

Programy Apigeo pod AutoCAD

PLIK

Masowe wczytywanie plików GeoTIFF, które będa wyświetlane jako mapy rastrowe. Ładowanie punktów z plików tekstowych. Import z plików SWDE, GML w budowie!

więcej

PUNKTY

Menadżer do zarządzania punktami: Import, Export, Wstawianie na mapie. Podział na Grupy i Podgrupy punktów. Tworzenie z polilinii, automatyczne przypisywanie kodów.

więcej

MAPA

Tworzenie mapy w standardzie BDOT500. Rysownanie linii z MPZP, służebności gruntowych, siatki krzyży z opisem. Moduł wektorowy dostępny całkowicie za darmo!

więcej

SZKIC

Opracowanie szkicu polowego: dla mapy do celów projektowych, z inwentaryzacji, z tyczenia, granicznego. Szkice w ramach GESUT: Karta studni, szkic z inwentaryzacji kanalizacji, oraz EGiB: znaki graniczne.

więcej

OPERAT

Utworzenie raportu z pomiaru GPS, utworzenie raportu z niwelacji technicznej. W budowie: zawiadomienia, protokoły: przyjęcia, wznowienia, wyznaczenia, ustalenia, wykazy zmian danych ewid.

więcej

NARZĘDZIA

Sekcja narzędzia zwiera programy ułatwiające pracę w systemie CAD. Zawiera również program do uzupełnienia GML. W budowie: pobieranie i wyświetlanie map rastrowych z serwisów WMS/TMS.

więcej

Korzyści z APIGEO

Korzystając narzędzi Apigeo możesz klika godzin pracy skrócić do kilku minut, np. tworząc raport z niwelacji technicznej, raport GPS, albo generując kartę studni.
Przyspieszając rutynowe czynności oszczędzasz pieniądze! Dzięki temu możesz przyjąć więcej zleceń i zwiększyć zyski firmy.
Apigeo udostępnia programy za darmo, takie jak: mapa BDOT500, czołówki, linia pomiarowa, karta studni i wiele innych.
Polecenia zostały utworzone w taki sposób, żeby były intuicyjne, np. funkcja do rysowania budynku - wpisujemy kod EGBB01, lub skrót BUDYNEK.
Apigeo udostępnia wiele użytecznych funkcji pod szybkimi poleceniami, np. dla warstw 0 (bieżąca 0), 1 (bieżąca ze wskazanego obiektu), 2 (tworzy nową).
Jeżeli nie pamiętamy kodu, lub skrótu dla obiektu mapy BDOT to możemy skorzystać z wyszukiwarki wpisując w linii poleceń ZNAJDZZNAK, lub ZZ.
Skomplikowane czynności związane z tworzeniem raportu z pomiaru GPS, oraz raportu z niwelacji technicznej sprowadziliśmy do kilku kliknięć.
Apigeo działa z każdą 64 bitową platformą AutoCAD (trial, student, z subskrypcją) od wersji 2013 do 2019. Wersja nie ma wpływu na działanie Apigeo.
Wtyczka Apigeo nie koliduje z innymi wtyczkami zainstalowanymi w AutoCADzie. Jedynie może zaistnieć zbieżność poleceń!

Krok po kroku

INSTALACJA

Załóż darmowe konto online. Następnie pobierz plik instalacyjny. Uruchom AutoCADa. Wpisz polecenie APIGEO. Zaloguj się i korzystaj z wtyczki geodezyjnej.

więcej

Uruchomienie

Tutaj znajdziesz informacje jak wykorzystać programy Apigeo. Omówione zostały od podstaw zasady działania poszczególnych funkcji, oraz podstawy pracy w AutoCADzie.

więcej

Polecenia

Wtyczka geodezyjna Apigeo opiera się na uruchamianiu funkcji z linii poleceń AutoCADa. Tutaj znajdziesz wykaz wszystkich poleceń. Głównym poleceniem jest APIGEO.

więcej

APIGEO program geodezyjny pod AutoCAD 2013 - 2019