Blog Geodezyjny

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie od podstaw

Rozgraniczenie nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym, mającym na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. (art. 29 pgik)... więcej

Niwelacja, pomiar niwelacyjny

Planowanie pomiarów niwelacyjnych

Jednym z zadań geodety są pomiary wysokościowe. Pomiar wysokościowy to zespół czynności technicznych pozwalających na określenie wysokości punktów względem przyjętego poziomu odniesienia i umożliwiających przedstawienie form ukształtowania terenu... więcej