Porównanie współrzędnych punktów

Porównanie współrzędnych punktów jest częścią składową operatu technicznego, wynikającą z przepisu 'standardy techniczne', czyli rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu gedezyjnego i kartograficznego.

Żebyśmy mogli dokonać porównania współrzędnych w programie geodezyjnym Apigeo muszą być stworzone przynajmiej dwie podgrupy punktów (nie ma znaczenia w jakich są grupach). Prównania dokonujemy pomiedzy punktami o tych samych numerach końcowych, np:

 • w grupie ośrodek mogą być numery typu J.2140.2215.1255 (kolejne człony oddzielone kropką), a w grupie pomiar 1255,
 • albo, w grupie ośrodek mogą być numery typu 1255, a w grupie pomiar 1255 (dokładnie te same numery).

W obu przypadkach będzie można wykonać porównanie punktów.


Jeżeli wracamy z terenu z punktami pomierzonymi po wytyczeniu, które zwykle zapisujemy z jakimś przedrostkiem (np. punkt do tycznenia miał numer 101, a pomierzony p101), lub zapisujemy go z przyrostkiem (np. punkt do tyczenia miał numer 201, a pomierzony 201p), żeby można było wykonać porównanie, musimy z numeru punktu pomierzonego usunąć przedrostek, albo przyrostek. Chcesz dowiedzieć się jak to zrobić, to wejdź tutaj.


Program do porównania możemy uruchomić z okna głównego aplikacji, które uruchamiamy za pomocą polecenia APIGEO, lub AG. Przechodzimy do menu 'Operat' -> 'Obliczenia' -> 'Porównanie współrzędnych'. Drugą możliwością uruchomienia porównania jest wpisanie w linii poleceń POROWNANIE.


Pojawi się okno 'Porównanie punktów', które zawiera pola:

 • Ustaw dane do porównania,
  • Wybierz punkty do porównania,
   • Teoretyczne,
   • Pomierzone,
 • Porównanie ze względu na odchyłki, opcje:
  • Wszystkie z pomiaru,
  • Pomiar powyżej dopuszczalnej odchyłki 0,15 m,
 • Porównanie ze względu na błąd położenia:
  • Wszystkie porównujemy,
  • Porównujemy z tym samym BPP.

Następnie są pola:

 • Nazwa porównania,
 • Informacje o porównaniu,
 • Widoczność pól:
  • Nazwa rodzaju punktów,
  • NUmer,
  • X,
  • Y,
  • ZRD,
  • BPP,
  • STB,
  • RZG,
  • Odl,
  • Źródło XY,
 • Tabela Porównanie,
 • Informacje po porównaniu,
 • Formaty plików do zapisu porównania:
  • TXT,
  • CSV,
  • HTML,
 • Zapisz punkty do nowej podgrupy – tutaj możemy zapisać tylko punkty, które są rezultatem porównania.
program geodezyjny porównanie współrzędnych punktów

Przykład wyświetlenia pliku HTML po porównaniu

oprogramowanie geodezyjne do porównania punktów - plik HTML