Raport z niwelacji

Dziennik niwelacji technicznej powstaje w terenie (w przypadku niwelatorów cyfrowych zapis następuje w instrumencie) i na jego podstawie obliczamy wysokości mierzonych punktów. Odwrotną sytujacją jest wygenerowanie raportu z niwelacji technicznej, na podstawie punktów na mapie, które muszą mieć przynajmiej wysokość Hg (wysokość góry, np. góra studni). Jeśli punkt będzie miał dwie wysokości Hg i Hd (wysokość dołu, np. dno studni) to w raporcie pojawią się oba odczyty. Do odczytu Hd do nazwy zostanie dodana litera 'd'.


Program do tworzenia raportu z niwelacji technicznej możemy uruchomić na dwa sposoby. Pierwszy poprzez główne okno programu, które uruchamiamy za pomocą polecenia APIGEO lub AG. Przechodzimy do menu Operaty -> obliczenia -> Niwelacja -> Raport z punktów – Geometryczna Tam i Powrót. Drugi sposób, szybszy, to wpisanie w linii poleceń RAPORTNIWELACJIZPUNKTOW.


Jeżeli mamy aktywną subskrypcję to uruchomi się nowe okno 'Raport niwelacji z punktów'. W górnym pasku pojawi się informacja ile dni zostało do jej końca.


Okno programu geodezyjnego Raport z niwelacji - dorabianie dziennika niwelacji

Ustawienia

W ustawieniach mamy opcje od wyboru:

 • Wysokość łaty
 • Odległość punktów pośrednich od stanowiska (jest to odległość do której automat do generowania punktów pośrednich będzie dodawał punkty pośrednie do stanowiska),
 • Automatycznie generuj PRZEJŚCIA powrotne (jeżeli ta opcja będzie zaznaczona to po utworzeniu niwelacji TAM przejścia powrotne zostaną automatycznie utworzone),
 • Automatycznie generuj POŚREDNIE powrotne (jeżeli ta opcja będzie zaznaczona to po utworzeniu niwelacji TAM pośrednie powrotne zostaną automatycznie utworzone),
 • Precyzja Hg, Hd (ilość miejsc po przecinku do której będą rozrzucane poprawki).

Okno programu geodezyjnego Raport z niwelacji - dorabianie dziennika niwelacji - ustawiewnia

Widoczność obiektów

Widoczność obiektów aktywuje się dopiero wtedy, gdy utworzymy niwelację, wystarczy w kierunku TAM z zaznaczoną opcją 'Automatycznie generuj PRZEJŚCIA powrotne'. W tym przypadku jeżeli klikniemy 'Włącz tylko tam' to na ekranie zostanie wyświetlony przebieg niwelacji TAM, natomiast kliknięcie przycisku 'Włącz tylko powrót' spowoduje wyświetlenie niwelacji powrotnej, gdzie pojawią się jasnoniebieskie okręgi wstawione w miejscu stanowiska o promieniu takim jaka będzie wartość w polu 'Odległość punktów pośrednich od stanowiska'. Kolory niwelacji:

 • TAM – różowy
 • POWRÓT - niebieski

Widoczność - nie aktywna (nie została utworzon jeszcze niwelacja)

Okno programu geodezyjnego Raport z niwelacji - dorabianie dziennika niwelacji - widoczność obiektów

Widoczność - aktywna (po utworzeniu niwelacji)

Okno programu geodezyjnego Raport z niwelacji - dorabianie dziennika niwelacji - widoczność obiektów

Kreator niwelacji


Pierwszym krokiem do utworzenia niwelacji z punktów jest wskazanie wszystkich punktów, które uczestniczą w niwelacji. Klikamy przycisk 'Wybierz punkty >>' i wskazujemy wszystkie punkty do niwelacji. Punkty muszą mieć minimum wysokość Hg. Mogą mieć dwie wysokości Hg, Hd. Imporotwać punkty na mapę możemy za pomocą menadżera manupunktów. Chcesz dowiedzieć się więcej to wejdź tutaj.


Drugim krokiem jest wskazanie przejść TAM. Mamy trzy opcje do wyboru:

 • Wskaż przejścia >> (wskazywanie manupunktów na ekranie),
 • Z polilinii >> (wskazanie polilinii, której wszystkie wierzchołki muszą przechodzić przez punkty do niwelacji),
 • Podaj numery punktów (wpisywanie kolejnych numerów punktów na klawiaturze).

W trzecim kroku możemy utworzyć odczyty pośrednie, dla których mamy opcje

 • Wskaż Pośrednie >> (wskazywanie manupunktów na ekranie),
 • Z Polilinii >> (wskazanie polilinii, której wszystkie wierzchołki muszą przechodzić przez punkty do niwelacji),
 • Podaj numery punktów (wpisywanie kolejnych numerów punktów na klawiaturze),
 • Automat (na podstawie utworzonej niwelacji z przejściami i wartości pola 'Odległość punktów pośrednich od stanowiska' zostaną automatycznie wygenerowane punkty pośrednie).

Takie same zasady obowiązują przy tworzeniu kierunku POWRÓT.

Okno programu geodezyjnego Raport z niwelacji - dorabianie dziennika niwelacji - kreator niwelacji

Widok modelu niwelacji -kierunek TAM.

Okno programu geodezyjnego Raport z niwelacji - dorabianie dziennika niwelacji - niwelacja w kierunku TAM

Widok modelu niwelacji - kierunek POWRÓT.

Okno programu geodezyjnego Raport z niwelacji - dorabianie dziennika niwelacji - niwelacja w kierunku POWRÓT

Raport

Po utworzeniu niwelacji z punktami pośrednimi, lub bez zostaje jeszcze wygenerowanie dziennika pomiaru niwelacji technicznej. Po wciśnięciu przycisku 'Raport' pojawi się nowe okno z opcjami:

 • plik niw
 • Raport C
 • Raport W

Następnie zaprezentowane zostaną parametry niwelacji TAM i POWRÓT. Na samym dole okna umieszczona jest tabela z odczytami. Jeśli któryś z wierszy będzie w kolorze czerwonym to oznacza, że zostały przekroczone wartości odczytów na łacie, albo mają wartości ujemne. Oznacza to, że tak utworzona niwelacja, z podaną wysokością łaty nie jest możliwa. Jeżeli żaden wiersz nie jest podświetlony to możemy zapisać niwelację do jednego z pliku niw lub docx. Plik docx otwiera się tylko w Word Office firmy Microsoft.


Okno raport - parametry niwelacji.

Okno programu geodezyjnego Raport z niwelacji - dorabianie dziennika niwelacji - okno raport z parametrami niwelacji

Okno raport - dziennik niwelacji.

Okno programu geodezyjnego Raport z niwelacji - dorabianie dziennika niwelacji - okno raport i dziennik niwelacji

Przykład dziennika niwelacji. Po lewej Raport W, po prawej Raport C.

Dziennik niwelacji CGeo, dziennik niwelacji Winkalk