Linia pomiarowa - domiar prostokątny

Do kreślenia rzutów ortogonalnych na prostą używamy linii pomiarowej, którą uruchamiamy za pomocą polecenia LINIAPOMIAROWA lub LP. Po wyświetleniu okna będziemy mieli do opcje do wyboru:

  • Ilość miejsc po przecinku
  • Wysokść czcionki Lini bazowej
  • Opis z prawej lub lewej strony
  • Wysokość czcionki Rzutu

Dla nowej linii pomiarowej możemy użyć dwóch opcji rysowania:

  • Linia pomiarowa i domiary prostokątne – punkty – wskazujemy początek i koniec linii pomiarowej, a następnie wskazujemy punkty rzutów
  • Linia pomiarowa i domiary prostokątne – obiekty – wskazujemy początek i koniec linii pomiarowej, a następnie obiekty, które chcemy rzutować na linię (polilinia, okrąg, blok). Dodatkowo można zaznaczyć, żeby rzuty przecinały te obiekty.

W zakładce 'Dodaj rzuty do istniejącej linii pomiarowej' możemy dodać rzuty analogicznie, jak dla nowej linii.

Nowa linia pomiarowa, domiary prostokątne, rzutowanie ortogonalne
Dodanie rzutu do linii pomiarowej, domiary prostokątne, rzutowanie ortogonalne

Przykład opracowania szkicu polowego z użyciem programu Linia pomiarowa

Szkic polowy z inwentaryzacji z linią pomiarową, rzuty ortogonalne, domiary prostokątne

Przykład użycia Linii pomiarowej do rzutowania budynku na granice

Rzutowanie budynku na granice, rzuty ortogonalne, domiary prostokątne