Szkic z inwentaryzacji kanalizacji

Obok programu do generowania Kart Studni drugim z GESUT jest program do tworzenia szkiców z inwentaryzacji kanalizacji. Do uruchomienia go używamy polecenia KANSZKICINWENT, w którym mamy opcje do wyboru:

 • 1. Pobierz dane z pliku
 • 2. Szkicuj
 • 3. Zakończ pracę

I. Pobierz dane z pliku

Dane w pliku muszą zawierać punkty w formacie: Nr X Y Hg Hd, ('trojnik'), np.

3S82.2 5554373.687 6574385.415 250.00 248.04

3S84.1 5554349.262 6574369.369 - 248.26

3S85.1 5554321.517 6574349.413 - 248.45 trojnik

Wpisanie na końcu wiersza 'trojnik' spowoduje wkreślenie trójkąta – jako trójnik.


II. Szkicuj

Po uruchomieniu opcji szkicuj mamy do wyboru:

 • 1. Utworz szkic sieci DESZCZOWEJ ciag glowny
 • 2. Utworz szkic sieci DESZCZOWEJ przylacza
 • 3. Utworz szkic sieci SANITARNEJ ciag glowny
 • 4. Utworz szkic sieci SANITARNEJ przylacza
 • 5. Kratka
 • 6. Rura
 • 7. Tabelka - wspolrzedne
 • 8. Zakoncz prace
Szkic z inwentaryzacji kanalizacji, pomiar powykonawczy kanalizacji

Po wyborze opcji '1. Utworz szkic sieci DESZCZOWEJ ciag glowny' podajemy średnicę rury, a następnie wskazujemy:

 • nazwę studni początkowej,
 • następnie jej położenie,
 • dalej położenie opisu
 • następnie stronę opisu,

Kolejnym krokiem jest wskazanie nazwy następnej studni, a potem położenie opisów (tylko raz dla danego ciągu studni) -> położenie opisu -> stronę opisu. Taka procedura będzie tak długo działała dopóki będziemy wskazywać kolejne studnie.


Rysowanie obiektów:

 • przyłącze,
 • kratka,
 • rura,

odbywa się w następujący sposób. Wskazujemy nazwę danego obiektu (przyłącze, kratka, rura), a następnie położenie opisu, następnie stronę opisu oraz studnię do której jest wpięty. Na końcu podajemy jeszcze orientację opisu.


Pomiędzy obiektami zostanie wstawiony opis, który zawiera:

 • rodzaj materiału i średnicę,
 • odległość,
 • spadek w procentach.
Program geodeyjny do opracowania szkiców polowych z inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji