Mapa

Podstawową funkcjonalonością oprogramowania geodezyjnego Apigeo jest mapa, którą tworzymy w standardzie rozporządzenia w sprawie BDOT oraz mapy zasadniczej.

Pliki źródłowe do filmów

Film Link do pobrania
01. Jak Opracować w 15 Min Mapę z Inwentaryzacji Budynku z Przyłączami, Szkic Polowy i Mapę wywiadu? pobierz pliki źródłowe do filmu

Wyszukiwarka kodów i skrótów

Wtyczka geodezyjna Apigeo zwiera listę wszystkich znaków kartograficznych. Odszukać można je za pomocą wyszukiwarki, którą uruchamiamy poleceniem ZNAJDZZNAK lub ZZ. Na liście pojawią się elementy, które zawierają pola:

 • Kod
 • Nazwa
 • Baza
 • Skrót

Programy geodezyjne Apigeo - Wyszukiwarka kodów znaków kartograficznych

W polu tekstowym Filtruj wpisujemy ciąg liter, który chemy odnaleźć na liście. Przeszkiwane są dwa pola: Kod i Nazwa, np. wpisując 'kan' zostaną na liście wszystkie znaki, które zawierają tę frazę w kodzie lub nazwie, czyli obiekty związane z kanalizacją.

Programy geodezyjne Apigeo - Wyszukiwarka kodów znaków kartograficznych filtr kan

Natomiast wpisując część kodu, np. 'egbb' to zostaną wyświetlone obiekty budynkowe, poniweaż jest to część wspólna kodu dla tych obiektów.

Programy geodezyjne Apigeo - Wyszukiwarka kodów znaków kartograficznych filtr egbb

Najeżdżając na dowolny znak wyświetli się jego prezentacja graficzna.

Programy geodezyjne Apigeo - Wyszukiwarka kodów znaków kartograficznych prezentacja znaku

Zaznaczając dowolny wiersz aktywuje się przycisk Uruchom, za pomocą którego wywołamy funkcję do rysowania danego znaku kartograficznego.

Programy geodezyjne Apigeo - Wyszukiwarka kodów znaków kartograficznych uruchomienie funkcji do rysowania

Kody i skróty w linii poleceń

W linii poleceń AutoCADa do uruchomienia funkcji rysującej znaki kartograficzne możemy używać kodu danego znaku, albo jego skrótu, np. dla budynku kod to EGBB01, a skrót to BUDYNEK. Z powodu nieprzyjaznych kodów znaków kartograficznych stworzyliśmy mechanizm skrótów. Wpisując cześć nazwy skrótu, lub kodu AutoCAD będzie wyświetlał podpowiedzi. Starsze wersje AutoCADa bedą wyświetlały polecenia, które mają zgodny początek, natomiast nowsze wersje, które mają zgodną dowolną część polecenia.

Linia poleceń AutoCAD kreślenie znaku kartograficznego o kodzie EGBB01
Linia poleceń AutoCAD kreślenie znaku kartograficznego skrót BUDYNEK

Wtyczka Apigeo tworzy znaki kartograficzne bez atrybutów. Ta funkcjonalość jest w budowie.


Podział kodów na bazy

 • PRPOG
 • BDSOG
 • PRG
 • EGiB
 • BDOT500
 • GESUT

Tabela z przykładami kodów PRPOG

Kod PRPOG Skrót
OSPP01 OSNOWAPOZIOMAPODSTAWOWA
OSPW02 OSNOWAWYSOKOSCIOWAPODSTAWOWA

Tabela z przykładami kodów BDSOG

Kod BDSOG Skrót
OSSP03 OSNOWAPOZIOMASZCZEGOLOWA
OSSW04 OSNOWAWYSOKOSCIOWASZCZEGOLOWA

Tabela z przykładami kodów PRG

Kod PRG Skrót
EGBJ01 JEDNOSTKA
EGBO02 OBREB

Tabela z przykładami kodów EGiB

Kod EGiB Skrót
EGBD03 DZIALKA
EGBP04_01 PUNKTGRANICYPANSTWA

Tabela z przykładami kodów BDOT500

Kod BDOT500 Skrót
KTJZ01 JEZDNIA
KTCR02 CHODNIK

Tabela z przykładami kodów GESUT

Kod GESUT Skrót
SUSM01 LATARNIA
SUUS02 HYDRANT

Polecenia grupujące kody

Tabela z przykładami poleceń grupujących kody

Kod Skrót Baza Opis
BUBZ02
BUBZ03_01
BUBZ03_02
SKARPA BDOT500 Jedno polecenie do rysowania trzech różnych skarp. Po wywołaniu go pojawi się menu z wyborem rodzaju skarpy.
EGBP04_02
EGBP04_2a
EGBP04_03
EGBP04_3a
PUNKTGRANICZNY EGiB Jedno polecenie do wstawiania punktów granicznych. Dalszy wybór w menu decyduje, który zostanie utworzony.
EGBB01
EGBB01_01
EGBB01_02
EGBB02
EGBB02_01
EGBB03
EGBC03
EGBC04
EGBL05
EGBL05_01
EGBP12_01
EGBP12_02
EGBR13
EGBW14
EGBP15
EGBP16
BUDYNEK EGiB Wpisując skrót BUDYNEK otworzymy menu do rysowania budynku, lub wszystkich obiektów z nim związanych. Za pomocą tego polecenia mamy wszystkie elementy w jednym miejscu. Dodatkowo każdy z tych elementów możemy uruchomić od razu za pomocą skrótu, np. Dla kodu EGBB02 będzie to skrót BUDYNEKPROJEKTOWANY. Jeżeli chcemy od razu rysować budynek i nie przchodzić przez menu, to musimy użyć kodu EGBB01.
*** SIEC GESUT Za pomocą tego polecenia mamy dostęp do tworzenia wszystkich znaków bazy GESUT. Po uruchomieniu funkcji pojawi się menu z wyborem sieci, a następnie wyborem obiektu i rodzajem geometrii. W tym przypadku, żeby dojść do konkretnego obiektu to musimy przejść przez kilka poziomów. Czasem lepiej skorzystać z innego skrótu prowadzącego wprost do obiektu, np. KRATKASCIEKOWA.
*** SIECGAZOWA GESUT Jest to polecenie poziom niżej niż SIEC. Wskazuje na konkretny rodzaj.
*** PRZEWOD GESUT Po uruchomieniu tej funkcji pojawi się menu z wyborem sieci, a następnie rodzaj geometri tego obiektu.
SUPG_01
SUPG_02
PRZEWODGAZOWY GESUT To polecenie jest o jeden poziom wyżej niż PRZEWOD, bo rysujemy konkretny przewód gazowy z opcją rodzaju geometrii.

Elementy mapy

Mapa, poza znakami kartograficznymi może jeszcze zawierać:

 • służebności gruntowe – polecenie SLUZEBNOSCGRUNTOWA
 • linie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z opisem – polecenie MPZP
 • sekcje mapy- polecenie SEKCJA
 • siatkę krzyż z opisem współrzędnych – polecenie SIATKA

Do automatycznego wstawiania punktów wysokościowych z manupunktów korzystamy z poleceń:

 • MDCPPUNKTYNATURALNE
 • MDCPPUNKTYSZTUCZNE

Plik SHX

Masz opracowaną mapę w oprogramowaniu geodezyjnym Apigeo pod platformą AutoCAD i chcesz ją przekazać projektantowi to pamiętaj o tym, że potrzebuje on jednej rzeczy – pliku apigeoShapes.shx. Do pobrania jest tutaj.


Drugą możliwością jest instalacja programu geodezyjnego Apigeo na innym komputerze. Nie ma konieczności zakładania konta, dla użytkowników, którzy chcą tylko wyświetlać poprawnie rysunek.

Korzyści

Linia poleceń versus paski narzędzi do rysowania mapy:

 • z linią poleceń szybciej rysuje się mapę,
 • z linią poleceń nie tracimy czasu na szukanie odpowiednich ikon,
 • z linią poleceń nie ma problemu ze zmianą układu pasków narzędzi
 • z linią poleceń mamy większą przestrzeń modelu mapy (paski często zabierają dużo miejsca),
 • z linią poleceń wciśnięcie klawisza Enter wywołuje ostatnią funkcję

Wskazówki

Jeżeli chcesz zwiększyć wydajność pracy, a nie znasz podstawowych poleceń AutoCADa, to zacznij się ich uczyć. W każdym naszym filmie prezentującym poszczególne zagdnienia znajdziesz wskazówki jakie to polecenia.