Do Pobrania

Pobierz Apigeo

Jeżeli jeszcze nie masz jeszcze konta to załóż go za darmo tutaj. Po potwierdzeniu adresu e-mail pobierz za darmo program geodezyjny Apigeo. Przed uruchomieniem jej upewnij się, że masz zainstalowany program AutoCAD od 2013 do 2019 w wersji 64 bitowej, w dowolnym języku. Po uruchomieniu przejdź przez proces instlalacji. Uruchom AutoCADa i korzystaj z funkcjonalności oprogramowania geodezyjnego Apigeo.

Wersja Data dodania Opis zmian
Apigeo 19.1.14 29.07.2020

- Poprawa modelu GML

Apigeo 19.1.13 09.04.2020

- Narzędzie do uzupełniania: źródła, daty pomiaru dla baz BDOT500, GESUT

Apigeo 19.1.12 28.01.2020

- Narzędzie do tworzenia zakresu operatu. Zapis do formatu *.wsp. Polecenie: ZAKRESYOPERATOW

Apigeo 19.1.11 09.01.2020

- Obliczenia Ortogonalne

Apigeo 19.1.10 21.12.2019

- Program do sprawdzenia położenia punktów granicznych w GML z plikami tekstowymi z Operatów [Narzędzia/GML/EGiB/Weryfikacja punktów granicznych].

Apigeo 19.1.9 25.10.2019

- Transformacja manupunktów na układzie WGS84 (GRS80)

- przy imporcie manupunktów

- przy eksporcie manupunktów

Apigeo 19.1.8 19.08.2019

- GML: import EGiB

- edycja danych ewidencyjnych, polecenie: EGIBEDYCJA

Apigeo 19.1.7 05.08.2019

- Manupunkty: utworzenie punktów na podstawie atrybutów ZRD, STB, BPP, RZG

- Manupunkty: przy imporcie pominięcie pierwszego wiersza

- Manupunkty: import identyfikatora jako numer punktu, gdzie jest możliwość automatycznego obcięcia numeru

Apigeo 19.1.6 15.06.2019

- Mapa: przehaczenie, przekreślenie, skreślenia do map wywiadu, zakres

- Manupunkty: obrót według kąta, lub polilinii

Apigeo 19.1.5 13.06.2019 - Pionowość - rysuje odchylenia ścian budynków, murów oporowych, lub innych obiektów
Apigeo 19.1.4 11.06.2019

- nowy moduł Obsługa budowy, który zawiera aktywną funkcjonalność Kotwy

- wstawienie Manupunktów na podstawie obiektów

Apigeo 19.1.3 14.05.2019 - ustawienie kodów mapy zasadniczej dla Manupunktów na podstawie obiektów
Apigeo 19.1.2 15.04.2019 - moduł do Tyczenia Budynku