PLIK

Pliki w Apigeo

Funkcjonalność związaną z plikami znajdziemy w głównym oknie aplikacji, wpisując w linii poleceń APIGEO, lub AG. Następnie przechodząc do menu Pliki znajdziemy następujące opcje:

  • Ustawienia
  • Import
  • Wyloguj się

Okno programu geodezyjnego Apigeo - menu Plik

Ustawienia

W ustawieniach znajdziemy informacje o aktualnie otwarym rysunku.

Import

Import służy do odczytu danych z plików, takich jak:

  • GeoTIFF
  • GML, SWDE (w budowie)

Wyloguj się

Jeżeli chcemy zmienić użytkownika najpierw musimy Wylogować się, a następnie wpisać dowolne polecenie z oprogramowania geodezyjnego Apigeo. Zostanie uruchomione nowe okno z logowaniem.