Czołówki

Ponieważ pomiar szczegółów I grupy dokładnościowej powinien być z kontrolą, to powinniśmy wykonać pomiar czołówek (miar kontrolnych).


Po wywołaniu z linii poleceń CZOLOWKI pojawi się okno z ustawieniami do rysowania czołówki, takimi jak:

 • Wysokość czcionki
 • Ilość miejsc po przecinku
 • Współczynnik odległości od linii bazowej
 • Informacja czy rysować linię przerywaną między czołówkami
 • Informacja czy rozpocząć kolejną czołówkę od ostatniego punktu
 • Czy rysować elastyczną czołówkę
 • Czy dodać odchyłkę losową
 • Położenie czołówki: wybór, wszytkie z prawej strony, wszystkie z lewej strony

Czołówki zostały podzielone na grupy:

 • sytuacja
 • stara granica
 • nowa granica
 • użytki

Czołówki możemy też wrysować na podstwie wierzchołków polilinii.

Program geodezyjny Apigeo Szkic polowy okno Czołówki

Elastyczna czołówka to niestandardowy obiekt AutoCADa. Po narysowaniu jej możemy złapać za uchwyt i przemieszczać ją bez zmiany wartości, jest to podstawowy element do uczytelniania szkiców polowych. Działa tylko z zainstalowaną wtyczką geodezyjną Apigeo.


Przykład utworzenia szkicu z zastosowaniem programu Czołówki

Przykład szkicu polowego z czołówkami utworzonymi w oprogramowaniu geodezyjnym Apigeo