Narzędzia

Narzędzia w Apigeo

W grupie narzędzia utworzono programy wspierające codzienną pracę geodety. Uruchomić je można za pomocą głównego okna aplikacji (APIGEO lub AG) z menu Narzędzia, które zawierają:

 • Gml
  • BDOT/GESUT
   • Uzupełnij źródło i datę pomiaru
   • Uzupełnij brakujące atrybuty
   • Usuń projektowane
 • Warstwa
  • 0 (ustawia warstwę '0' jak bieżącą)
  • 1 (ustawia warstwę wskazanego obiektu jako aktywną)
  • 2 (tworzenie nowej warstwy)

Okno programu geodezyjnego Apigeo - menu Narzędzia