Programy Apigeo pod AutoCAD

PLIK

Masowe wczytywanie plików GeoTIFF, które będa wyświetlane jako mapy rastrowe. Ładowanie punktów z plików tekstowych. Import z plików SWDE, GML w budowie!

więcej

PUNKTY

Menadżer do zarządzania punktami: Import, Export, Wstawianie na mapie. Podział na Grupy i Podgrupy punktów. Tworzenie z polilinii, automatyczne przypisywanie kodów.

więcej

MAPA

Tworzenie mapy w standardzie BDOT500. Rysownanie linii z MPZP, służebności gruntowych, siatki krzyży z opisem. Cały ten moduł jako program geodezyjny za darmo!

więcej

SZKIC

Opracowanie szkicu polowego: dla mapy do celów projektowych, z inwentaryzacji, z tyczenia, granicznego. Szkice w ramach GESUT: Karta studni, szkic z inwentaryzacji kanalizacji, oraz EGiB: znaki graniczne.

więcej

OPERAT

Utworzenie raportu z pomiaru GPS, utworzenie raportu z niwelacji technicznej. W budowie: zawiadomienia, protokoły: przyjęcia, wznowienia, wyznaczenia, ustalenia, wykazy zmian danych ewid.

więcej

NARZĘDZIA

Sekcja narzędzia zwiera programy ułatwiające pracę w systemie CAD. Zawiera również program do uzupełnienia GML. W budowie: pobieranie i wyświetlanie map rastrowych z serwisów WMS/TMS.

więcej

Krok po kroku

INSTALACJA

Załóż darmowe konto online. Następnie pobierz plik instalacyjny. Uruchom AutoCADa. Wpisz polecenie APIGEO. Zaloguj się i korzystaj z wtyczki geodezyjnej.

więcej

Uruchomienie

Tutaj znajdziesz informacje jak wykorzystać programy Apigeo. Omówione zostały od podstaw zasady działania poszczególnych funkcji, oraz podstawy pracy w AutoCADzie.

więcej

Polecenia

Wtyczka geodezyjna Apigeo opiera się na uruchamianiu funkcji z linii poleceń AutoCADa. Tutaj znajdziesz wykaz wszystkich poleceń. Głównym poleceniem jest APIGEO.

więcej