Polecenia

Polecenia Apigeo pod AutoCAD

Główne polecenie to APIGEO lub jego skrót AG, które uruchamia okno programu geodezyjnego grupujące całą funkcjonalność w jednym miejscu. Do poszczególnych funkcji mamy dostęp za pomocą tego okna, albo z linii poleceń.

Linia poleceń APIGEO
Linia poleceń APIGEO skrót AG

Struktura poleceń APIGEO

Wszystkie pogrubione, pisane dużymi literami teksty to nazwy poleceń, za pomocą których możesz uruchomić odpowiednie funkcje. To samo można użyskać uruchamiając je z okna głównego aplikacji w danym menu. Isteniją funkcje, które moża wywołać z menu, które nie mają odpowiednika wywołania z linii poleceń.

 • APIGEO lub AG
  • Punkty
   • MANUPUNKTMANAGER lub MM
   • MANUPUNKTEDYCJA
  • Mapa
   • MPZP
   • PRZEHACZENIE
   • PRZEKRESLENIE
   • SEKCJA
   • SIATKA
   • SKRESLENIEMWT
   • SLUZEBNOSCGRUNTOWA
   • ZAKRES
   • ZAKRESYOPERATOW
   • BDOT500
    • MDCPPUNKTYNATURALNE
    • MDCPPUNKTYSZTUCZNE
    • ZNAJDZZNAK lub ZZ
   • EGiB
    • EGIBEDYCJA
    • EGIBPRZESUN
    • LINIAPODZIALOWA
    • ZNAJDZDZIALKE
   • KONWERTUJMAPE
   • SKOPIUJNASZABLON
   • Kody znaków kartograficznych i ich skróty
  • Szkic
   • CZOLOWKI
   • CZOLOWKIEDYCJA
   • CZOLOWKIMODYFIKACJA
   • LINIAPOMIAROWA lub LP
   • GESUT
    • KARTASTUDNI
    • KANSZKICINWENT
   • EGiB
    • ZNAKIGRANICZNE lub ZG
    • ZNAKPRZERWANIAGRANICY lub ZPG
    • ZOLTALINIAPODKRESLAJACA lub ZLP
  • Operat
   • NIWELACJAZPUNKTOW
   • RAPORTGPSZPUNKTOW
   • POROWNANIE
  • Narzędzia
   • Warstwy
    • 0
    • 1
    • 2

Kody znaków kartograficznych i ich skróty

Ta grupa reprezentuje największą ilość poleceń. Możemy je uruchomić za pomocą kodu lub skrótu, np. dla obiektu budynek kod będzie to EGBB01, a jego skrót to BUDYNEK. Oprogramowanie geodezyjne Apigeo udostępnia wyszukiwarkę dla kodów i skrótów. Wpisując w linii poleceń ZNAJDZZNAK lub ZZ mamy możliwość odnalezienia danego obiektu. W programie utworzono polecenia wszystkich kodów znaków geodezyjnych dla baz:

 • PRPOG
 • BDSOG
 • PRG
 • EGiB
 • BDOT500
 • GESUT

W poniższej tabeli zaprezentowano przykładową listę poleceń grupujących, które można odnaleźć w wyszukiwarce. Grupujące, ponieważ jeden skrót obsługuje kilka kodów znaków mapy zasadniczej. Skróty SIEC,SIECGAZOWA, PRZEWOD, PRZEWODGAZOWY grupują obiekty danego rodzaju. Trzema gwiazdkami *** oznaczono polecenia, których nie będzie można znaleźć w wyszukiwarce, ponieważ grupują obiekty na wyższym poziomie.

Kod znaku Skrót Uwagi
BUBZ02
BUBZ03_01
BUBZ03_02
SKARPA Jedno polecenie do rysowania trzech różnych skarp. Po wywołaniu go pojawi się menu z wyborem rodzaju skarpy.
EGBP04_02
EGBP04_2a
EGBP04_03
EGBP04_3a
PUNKTGRANICZNY Jedno polecenie do wstawiania punktów granicznych. Dalszy wybór w menu decyduje, który zostanie utworzony.
EGBB01
EGBB01_01
EGBB01_02
EGBB02
EGBB02_01
EGBB03
EGBC03
EGBC04
EGBL05
EGBL05_01
EGBP12_01
EGBP12_02
EGBR13
EGBW14
EGBP15
EGBP16
BUDYNEK Wpisując skrót BUDYNEK otworzymy menu do rysowania budynku, lub wszystkich obiektów z nim związanych. Za pomocą tego polecenia mamy wszystkie elementy w jednym miejscu. Dodatkowo każdy z tych elementów możemy uruchomić od razu za pomocą skrótu, np. Dla kodu EGBB02 będzie to skrót BUDYNEKPROJEKTOWANY. Jeżeli chcemy od razu rysować budynek i nie przchodzić przez menu, to musimy użyć kodu EGBB01.
*** SIEC Za pomocą tego polecenia mamy dostęp do tworzenia wszystkich znaków bazy GESUT. Po uruchomieniu funkcji pojawi się menu z wyborem sieci, a następnie wyborem obiektu i rodzajem geometrii. W tym przypadku, żeby dojść do konkretnego obiektu to musimy przejść przez kilka poziomów. Czasem lepiej skorzystać z innego skrótu prowadzącego wprost do obiektu, np. KRATKASCIEKOWA.
*** SIECGAZOWA Jest to polecenie poziom niżej niż SIEC. Wskazuje na konkretny rodzaj.
*** PRZEWOD Po uruchomieniu tej funkcji pojawi się menu z wyborem sieci, a następnie rodzaj geometri tego obiektu.
SUPG_01
SUPG_02
PRZEWODGAZOWY To polecenie jest o jeden poziom niżej niż PRZEWOD, bo rysujemy konkretny przewód gazowy z opcją rodzaju geometrii.
SUSM04_01
SUSM04_02
SLUP Jeden skrót do dwóch rodzajów słupa, ze względu na geometrię (punkt, powierzchnia).